fbpx

16e container met hulpgoederen VG Himmat naar Suriname

GFC NIEUWS- Vriendengroep (VG) Himmat is in Suriname bekend, omdat zij al bijna 20 jaar naar Suriname afreist.

Dat verblijf staat niet op zichzelf. Alle leden van deze groep leveren een bijdrage om ook iets te doen voor sociaal zwakkeren. Om die reden wordt sinds 2006 een container met hulpgoederen verscheept.

Deze activiteit van de vriendengroep staat bekend als het Goede doelen project SU.

Dit jaar is het de derde keer dat VG Himmat binnen één kalenderjaar twee containers met hulpgoederen heeft verscheept. Daarmee heeft VG Himmat in de afgelopen jaren totaal 16 containers met hulpgoederen naar Suriname gestuurd.

De (medische)hulpgoederen, rollators, rolstoelen en schoolattributen zijn bestemd voor sociaal zwakke ouderen, kwetsbare jeugd, enkele scholen, kindertehuizen en sportverenigingen.

Via zakelijke relaties en netwerkcontacten van VG Himmat worden hulpgoederen in Nederland verzameld. Donateurs waarderen dit project van VG Himmat vooral vanwege het feit dat de hele keten in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Sinds jaar en dag is Vertraco Shipping een vaste samenwerkingspartner van VG Himmat. Dit bedrijf is een onmisbare schakel voor het Goede doelen project.

Het sociaal werk dat VG Himmat verricht, beperkt zich niet tot enkele weken per jaar waarin de vriendengroep in Suriname is. Het is een continu proces, omdat het verzamelen en ophalen van goederen gedurende het hele jaar doorgaat.

Inmiddels is ook in Suriname een dusdanig netwerk opgebouwd dat vrijwel het hele jaar door hulpverzoeken binnenkomen en voor zover mogelijk ook worden afgedaan. De Stichting OHM is daarbij een belangrijke lokale partner.

OOK INTERESSANT
Tarief voor stroom nog steeds 1,43 SRD per kilowattuur

Deze Stichting zorgt onder andere ervoor dat rolstoelen die niet meer worden gebruikt weer teruggehaald worden, gerepareerd en opnieuw aan particulieren worden verstrekt. Op deze wijze wordt ook een stuk nazorg verleend aan de mensen.

Een aantal leden van de VG Himmat die deel uitmaakt van de werkgroep die de coördinatie heeft over het sociaal werk is begin oktober afgereisd naar Suriname.

Samen met voetballers van FC Amor en Dostana uit Rotterdam en omstreken hebben zij de hulpgoederen klaargezet voor distributie. De verdeling gebeurt in samenspraak met de Surinaamse partnerorganisatie die een overzicht bijhoudt van hulpverzoeken.

Transparantie is een belangrijke waarde in het Goede doelen project SU. Aan donateurs en sponsoren in Nederland wordt via een “terugkoppelingsbijeenkomst” inzicht verstrekt in de bestemming van de hulpgoederen. Bovendien wordt in het Himmat-jaarmagazine uitvoerig verslag gedaan over het Goede doelen project.

VG Himmat maakt bij de verdeling van hulpgoederen geen onderscheid naar religie, etnische groep of politieke kleur van mensen die hulp ontvangen. Soms moeten mensen teleurgesteld worden omdat het niet altijd lukt om tegemoet te komen aan alle hulpverzoeken. Zo is de vraag naar rolstoelen groot terwijl donateur van VG Himmat die niet altijd ter beschikking hebben.

Het sociaal werk van VG Himmat gaat gedurende het hele jaar door en wordt t mogelijk gemaakt door de inzet van de vrienden, donateurs in Nederland én sponsoren én ketenpartners in Suriname waaronder de Stichting OHM en Matesa.