fbpx

VHP: menselijke arbeid bron voor duurzame groei

INGEZONDEN– Te midden van Covid-19-pandemie gaan we de ‘Internationale Dag van de Arbeid’ vieren.

Deze dag wordt wereldwijd herdacht vanwege een verdrag getekend in 1889 voor betere werkomstandigheden en de 8-urige werkdag. Ook in Suriname wordt deze dag herdacht oftewel gevierd.

In Suriname is in de grondwet aangegeven dat de arbeiders het recht hebben zich te verenigen, om op deze wijze onder andere hun belangen te behartigen. Suriname kent vele vakbonden die veelal hetzelfde nastreven, betere werkomstandigheden en voorwaarden voor de arbeidende klasse.

Voor de VHP geldt de menselijke arbeid de belangrijkste bron voor de creatie van duurzame groei en welzijn van de samenleving. De partij benadrukt dat ons land over voldoende alternatieven beschikt om, hoe minimaal dan ook, de toenemende verpaupering ten goede te keren voor de werkende klasse.

De VHP is zich terdege van bewust dat de arbeiders een belangrijke rol innemen in het proces van economisch herstel, vooral waar onze economie in het slop is geraakt door mismanagement van de vorige regering. Er is geen economische ontwikkeling mogelijk zonder arbeiders, de toevoeging van menselijke inzet in het geheel, is de meest belangrijke factor in het economisch proces.

Om dit proces succesvol mogelijk te laten verlopen, is het dus van belang, deze belangrijke schakel onder goede omstandigheden te laten functioneren met loon naar werk. De VHP zal er alles aan doen dat de arbeiders gehoord worden. Er zullen ook opleidingen aangeboden worden zodat de arbeidende klasse zich kan scholen. Kennisverruiming betekent betere waardering voor de gedane arbeid.

BEKIJK OOK
32-jarige autobestuurder kwam op weghelft truck bij fatale botsing

Het is op deze dag van de arbeid raadzaam, dat alle actoren in het arbeidsproces de omstandigheden waaronder wordt gewerkt gaan evalueren. We moeten nagaan waar het loon en de voorzieningen van de arbeiders verbeterd kunnen worden. Eventuele aanpassingen moeten worden genomen, met dien verstande dat het geheel verbeterd. Het mag niet zo zijn dat slechts een deel van de actoren voordeel hebben aan maatregelen en een ander deel nadelen ervan ondervindt.

Covid-19 heeft ook de arbeidende klasse getroffen, veel arbeiders hebben het aan den lijve ondervonden, sommigen hebben zelf hun baan kwijtgeraakt. De regering heeft zoveel als mogelijk Covid-19-steun gegeven aan de getroffenen. Echter zijn er ook in deze crisis kansen, zo zijn er velen die een baan hebben gevonden in ontstane diensten.

Anderen hebben veelal van huis uit gewerkt en weer voor anderen zijn er kansen ontstaan voor het opzetten van nieuwe bedrijven. Aan de werkende klasse wil de VHP op de dag van arbeid meegeven, om regelmatig met de werkgever en werkenden de werkomstandigheden en voorzieningen te evalueren.

De VHP roept alle burgers op, maar in het bijzonder de werkende klasse, om in deze moeilijke tijd van Covid-19- pandemie, de hoop niet te verliezen. Houd u zich aan covid-19 maatregelen zodat we naar het nieuwe normaal kunnen gaan.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) wenst het Surinaamse volk een bezinningsvolle arbeidersdag toe.

VHP