fbpx

Psychische zorg wordt onbetaalbaar voor de kleine man

INGEZONDENDe vraag naar psychologische zorg naar aanleiding van de heersende Covid-19-pandemie en de precaire sociaaleconomische situatie van Suriname is toegenomen.

De onzekerheid, de alarmerende berichten, het besmettingsgevaar dat om elk hoekje loert, de verplichte afzondering, de dagelijkse routine die wegvalt, de stijgende prijzen in de winkels, personen die hun baan verliezen, vanwege bedrijfsinkrimping of sluiting … Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om met deze stressfactoren om te gaan.

Diverse deskundigen in Suriname en het buitenland hebben vanaf het begin gewaarschuwd voor een aanzienlijke impact van de coronacrisis op onze mentale gezondheid.

Psychologische hulp in deze tijd is onmisbaar en moet daarom voor een eenieder bereikbaar zijn.

Echter dreigt zo een belangrijke zorg voor velen weg te zullen vallen, omdat psychologen aangesloten bij de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) vanaf 20 februari geen garantiebrieven meer accepteren van SURVAM-klanten.

SVPO-leden vragen nu een tarief van US$ 25 per uur per consult. U zult het met mij eens zijn dat velen dit bedrag niet kunnen ophoesten.

SVPO liet eerder weten dat in 2020 een principeakkoord bereikt was om de tarieven tijdelijk te verhogen voor een periode van drie maanden waarbij was afgesproken dat een onafhankelijke accountant in de tussentijd een reëel tarief zou vaststellen waarin alle partijen zich zouden kunnen terugvinden.

BEKIJK OOK
Wroko Afersi is terug en overschrijdt direct grens van 100 duizend kijkers

De SVPO heeft meermaals benadrukt dat de huidige tarieven zeer ontoereikend en achterhaald zijn, des te meer vanwege de huidige devaluatie van de Surinaamse Dollar.

De SVPO betreurt het gegeven dat de afspraken van 11 november 2020 niet zijn nagekomen des te meer daar de onderhandelingen voor aangepaste tarieven zich voortsleept sedert 2014.

Op grond hiervan heeft de organisatie besloten om het tarief van US$ 25 per uur voor een consult te hanteren.

Wij roepen de regering op om te bemiddelen, zodat dit probleem gauw wordt opgelost. Het arm volk dat al gebukt gaat onder allerlei verhogingen kan nog een verhoging niet aan.

De Stem

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Zeer kwalijke zaak dat Surinaams product Borgoe rum wordt gepromoot