Start trainingen voor vaccinatie tegen Covid-19

GFC NIEUWSREDACTIE- Op het RGD-hoofdkantoor worden frontliners van alle gezondheidsinstellingen, inclusief die van de RGD gedurende enkele dagen fysiek getraind.

De frontliners zijn geïdentificeerd door de overheid om als eerste gevaccineerd te worden, omdat die het meeste risico lopen om geïnfecteerd te worden met coronavirus. De rest van de bevolking zal gefaseerd gevaccineerd worden.

Waarnemend directeur Nishita Gajadin deed op 22 februari de opening en wenste de deelnemers succes toe. De aanzet is echter in het weekend gegeven met zoommeetings.

De gezondheidswerkers worden niet alleen geïnformeerd over het vaccin, maar ook over hoe met de gemeenschap te communiceren over de vaccinatie. De trainers van de dag waren de artsen Louise Akrum-Jong A Kiem en Aloyius Koendjbiharie.

De training had een interactief karakter, waarbij middels rollenspel ingespeeld kon worden op situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Gebleken is dat er goede voorlichting gewenst is vanwege misvattingen c.q. onduidelijkheden over het vaccin. De twijfels en ook angst zijn ontstaan door berichten die op sociale media circuleren. Ook bekenden en invloedrijke personen in de gemeenschap voeden de theorieën.

Vanuit de overheid is er een grootscheepse voorlichtingscampagne gepland om de juiste informatie over te brengen naar de gemeenschap. Ook de RGD zal haar bijdrage leveren.

Vandaag wordt het startsein gegeven voor de vaccinatiecampagne. Het vaccin AstraZenica zal toegediend worden aan de eerste groep gezondheidswerkers.

Overige berichten