BEP waarschuwt voor etnische polarisatie

polarisatie racisme

INGEZONDENDe afgelopen maanden is er in ons land, vooral op het politieke landschap, veel te horen en te lezen over opmerkingen en uitlatingen die neigen naar etnische polarisatie.

Deze tendens kan indien deze zich verder ontwikkelt, of beter gezegd zich verder aanscherpt, de eenheid en solidariteit van en tussen de diverse segmenten of etnische groepen, ernstig aantasten en beschadigen.

Eenheid en solidariteit die vanouds als fundament dienen voor het mozaïek en vreedzame Surinaamse samenleving. En waarzonder nare en onprettige zaken zich kunnen voordoen in de maatschappij.

Daarom moet bovenbedoelde beschadiging onder alle omstandigheden met goed en progressief leiderschap worden voorkomen. Goed en progressief leiderschap zoals bekeken in het kader van het ontwikkelen en realiseren van nationale doelen op sociaaleconomisch en educatief gebied.

Etniciteit in de Surinaamse context is voor de BEP absoluut geen fictie, maar een cultureel-maatschappelijke werkelijkheid, die is ontstaan als gevolg van onze historische en demografische ontwikkeling.

OOK INTERESSANT
Startsein bezanden wegen binnen Paramaribo fase 1

Er heeft zich langs het patroon van vreedzame co-existentie een samenleving ontwikkeld waarbij diverse culturen en etnische groepen een eenheid in verscheidenheid vormen. De BEP vindt dat dat model, dat als basis heeft gediend voor de huidige Surinaamse samenleving, gekoesterd moet worden. En wel boven elke vorm die neigt naar etnische dominantie en intolerantie.

De partij roept Surinamers aller landen op, zich blijvend te verenigen en vanuit elke positie een bijdrage te leveren aan de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van ons geliefde land Suriname.

Media Team BEP

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Een les voor iedereen: Nederlandse vertaling Shri Garurh Puran