Suriname in top 5 van “bronlanden” voor vangst wilde dieren voor internationale illegale handel

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname staat in de top 5 van “bronlanden” voor vangst van wilde dieren voor de internationale (illegale) handel.

Dit komt door de enorme rijkdom aan biodiversiteit in Suriname, maar het is ook het gevolg van het feit dat handhaving op illegale handel in dieren al jarenlang een lage prioriteit heeft en de verantwoordelijke autoriteiten weinig middelen ter beschikking hebben hiervoor.

Conservation International Suriname (CIS) tezamen met ‘One Earth Conservation’ en het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (Natuurbeheer/LBB) hebben een tweedaagse stakeholders online workshop georganiseerd op 18 en 19 februari, in het kader van ‘Wildlife Awareness’: de bewustwording over dieren in het wild. De workshop was getiteld “Parrot Awareness and Conservation.”

De ‘One Earth Conservation’ heeft haar basis in de Verenigde Staten en motiveert groepen die zich inzetten voor het beschermen van papegaaiachtigen over de wereld, waarbij deze organisatie bijdraagt aan capaciteitsopbouw zodat individuen en organisaties beter hun werk kunnen doen.

In de workshop participeerden naast CIS-medewerkers, ook onder andere overheidsmedewerkers, vogeldeskundigen, onderzoekers, de toerisme sector, Paramaribo Zoo en exporteurs.

Personen uit de verschillende gemeenschappen, die deze online-workshop niet konden volgen vanwege Covid-19 restricties, hebben vooraf hun input gegeven.

De presentaties over o.a. Parrot Conservation in Centraal en Midden-Amerika, inclusief Zuid-Mexico en het Caribisch gebied, werden geleid door Lora-Kim Joyner, directielid van ‘One Earth Conservation’, door Otte Ottema, vogeldeskundige die al jarenlang in Suriname vogeltellingen uitvoert en het Ministerie van Grondbeheer en Bosbeleid.

Andere onderwerpen op de agenda waren educatie, bescherming van soorten, inkomstenbronnen gemeenschappen, broedperiodes, monitoren van de papegaaipopulatie, handel en export, en ecotoerisme.

In Suriname zijn er maar liefst 24 diverse soorten papegaaien te vinden. De bekendste daarvan zijn parkieten, raafparkieten en ara’s. De ara’s, ook wel bekend als de raaf, zijn met hun bonte kleuren en krachtige snavel, het meest opvallend van alle soorten.

Sommige papegaaisoorten, zoals de ‘Bruin Margrietje’ papegaai (Pionus fuscus) vallen volgens de Surinaamse wetgeving onder de kooidieren met een vangstlimiet van 5 dieren en staan op lijst II van CITES, de conventie voor internationale handel in bedreigde soorten, een verdrag waar Suriname ook partij bij is.

Jaarlijks worden duizenden papegaaien uit het wild gevangen en geëxporteerd voor de huisdierenhandel.

De doelstelling van de workshop is geweest om samen met alle stakeholders bedreigingen en prioriteiten te identificeren voor “next steps” om te zorgen dat de wilde papegaaienpopulaties in Suriname niet (verder) afnemen.

Een van deze prioriteiten is het betrekken van de gemeenschappen bij de bescherming van de vogels door bijvoorbeeld ecotoerisme.

CIS doet er alles om de verdiencapaciteit van gemeenschappen, die tot dierenhandel in beschermde en kwetsbare soorten verleid worden, te vergroten en te ondersteunen, zodat ze zich kunnen bezighouden met duurzame economische activiteiten.