“Coronapandemie zal ongelijkheden, marginalisatie en uitsluiting blootleggen en verdiepen”

GFC NIEUWSREDACTIE- Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ (International Mother Language Day) gevierd.

Deze dag staat in het teken van de taalkundige, culturele diversiteit en meertaligheid.

Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden.

Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan.

Daarnaast wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen, hetgeen kan leiden tot meer wederzijds begrip en acceptatie.

Ook in Suriname zal deze bijzondere Dag niet onopgemerkt voorbij gaan.

De viering door Henry Frans de Ziel Stichting zal dit jaar in het teken staan van culturele identiteit en de oprichting van de “Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen”.

De associatie is een samenwerkende organisatie van representanten van de Surinaamse taalgemeenschappen met als belangrijkste doelstelling vraagstukken rond de staat van de Surinaamse talen te bespreken en knelpunten daarbij op te lossen.

Ter gelegenheid van deze bijzondere internationale Dag en de proclamatie van de associatie wordt zondag een lezing gehouden met het Thema: “Taal als bron van identiteit”. De inleider is dr. Renata de Bies, Surinaamse Taalkundige.

Vanwege de huidige corona-maatregelen is het niet mogelijk om fysieke bij elkaar te komen en zal de lezing via Google Meet worden gehouden. De moderator en host is: Frank Jabini

De 22e editie van deze dag wordt gevierd terwijl de wereld wordt geconfronteerd met de ongekende verstoring van het onderwijs als gevolg van COVID-19.

De pandemie heeft en zal naar verwachting nieuwe lagen van ongelijkheden, marginalisatie en uitsluiting blootleggen en verdiepen.

Het thema van de Internationale Moedertaaldag 2021, “Meertaligheid bevorderen voor inclusie in onderwijs en samenleving”, erkent dat talen en meertaligheid inclusie kunnen bevorderen en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De UNESCO is van mening dat onderwijs, gebaseerd op de eerste taal of moedertaal, al in de vroege jaren moet beginnen, aangezien opvang en onderwijs voor jonge kinderen de basis vormen van leren.

Overige berichten