Veelbesproken ‘oso dresi’ Germain May onder vergrootglas bij Volksgezondheid

GFC NIEUWSREDACTIE- Germain May, afkomstig uit Apoera en beoefenaar van de alternatieve geneeskunde, zal vandaag 17 februari, zijn geneesmiddelen laten onderzoeken door de daartoe bevoegde instantie van het ministerie van Volksgezondheid.

Hij geeft hiermee gehoor aan de oproep van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

De minister gaf tijdens de vorige week woensdag gehouden Covid-19-persconferentie van de regering aan, dat beoefenaars van traditionele genezing zich aan wet- en regelgeving dienen te houden.

Er was commotie ontstaan in de samenleving, nadat districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne Noordoost op 8 februari May had ontruimd in Albina. May was bezig de oso dresi ‘Super Fever Medicine’ gratis aan de mensen te verstrekken.

Ook enkele dagen daarna heeft de politie opgetreden tegen hem in Paramaribo-Noord toen hij hetzelfde geneesmiddel aan het uitdelen was.

Hoewel hij niet publiekelijk zegt dat het gaat om een oso dresi tegen het gevreesde coronavirus, beweren mensen dat ze zijn genezen van het virus, nadat ze de ‘Super Fever Medicine’ hebben ingenomen.

“Ik heb niets te verschuilen en zal meewerken om mijn medicijnen te laten toetsen. Ik praat niet over testen, want mijn oso dresi heeft bewezen dat de mensen worden genezen tegen bijvoorbeeld longaandoeningen”, zegt de zelfverzekerde May.

Hij deelt mee dat hij al 22 jaren oso dresi maakt en dat heeft hij van zijn grootmoeder en andere ouderen geleerd.

De beoefenaar van de alternatieve geneeskunde heeft de orale overlevering vastgelegd. Hij hoopt op erkenning van de overheid voor zijn geneesmiddelen.

Opvallend is dat hij wel enorme waardering geniet bij vele mensen. Wanneer May een plek bezoekt met zijn oso dresi, komen de mensen in groten getale en ook politiemensen, verpleegkundigen en ambtenaren van de bestuursdienst kopen zijn medicijn.

Hij is in bijna alle districten geweest om zijn oso dresi uit te delen. Het gaat landelijk om 420.000 flessen van 350 milliliter. May heeft een winkel in Wanica, waar hij verschillende oso dresi verkoopt.