HVB: Valentijnsdag aangrijpen om terug te gaan naar waar het allemaal mee begint

GFC NIEUWSREDACTIE- De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft Valentijnsdag aangegrepen om stil te staan bij hoe de liefde voor ons begint.

Valentijnsdag wordt veelal onder de jongeren gevierd. De partij heeft ook de opvoedkundige taak de jongeren in de partij te laten bezinnen over vele maatschappelijke aspecten uit het dagelijks leven.

De jongeren van de HVB hebben in verband met deze dag een fundraisingsactiviteit georganiseerd, waarbij de vergaarde financiële middelen aangewend moesten worden aan een sociaal project. Met het oog op deze dag, hebben zij besloten het kraampersoneel van het ‘s Lands ziekenhuis en het Diakonessenziekenhuis te verwennen met dessertbakjes.

Zij zijn de mening toegedaan dat het deze mensen zijn die met heel veel liefde en zorgzaamheid de pasgeborenen inleiden in de nieuwe wereld. Het zijn de eerste liefdevolle handen waarmee de baby’s kennis maken en het zijn de eerste personen die de moeders de nodige kennis en voorzorgsmaatregelen bijbrengen omtrent hoe de zorg verder over zichzelf en het kind te nemen.

Er wordt heel vaak aan deze belangrijke taak voorbij gegaan, maar er rust wel een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van deze mensen, die ongeacht de situatie hun werk met liefde moeten blijven doen. Er is voor deze twee ziekenhuizen gekozen omdat de meeste baby’s hier geboren worden.

Voor de HVB is het belangrijk dat de jongeren binnen de partij zelf activiteiten ontplooien en soortgelijke projecten uitvoeren. Zij worden op deze manier niet alleen bewust gemaakt van het proces van ouderschap, maar ook dat het een bewuste keuze is indien zij kiezen voor dit dankbaar beroep. \

Door zelf deze initiatieven te nemen, wordt ook de gepaste dankbaarheid getoond en wordt het besef vergroot dat er elke dag kinderen worden geboren, met of zonder Covid. Kinderen, die bij de geboorte de eerste liefde mogen ervaren van vroedvrouwen en het kraampersoneel. Kinderen, die zullen opgroeien tot waardige burgers van ons geliefd Suriname.

De partij mag dan wel geen zetelwinst hebben gehaald, maar het electoraat heeft de partij wel het mandaat gegeven om als grootste buiten parlementaire partij te functioneren. De partij wacht niet op de verkiezingen om wat te kunnen betekenen voor land en volk en heeft zo al een heleboel activiteiten gehad die vanwege de Covid situatie aangepast voort worden gezet. De partij staat open voor eenieder die op welke manier dan ook een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van ons land.

Namens de jongeren van de partij hebben Jair Kross en Romalisa Bisphan de donatie gedaan op 12 februari.