FSA bespreekt actuele issues met minister Sewdien

GFC NIEUWSREDACTIE- De afgelopen periode is het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) negatief in het nieuws gepositioneerd door diverse autoriteiten en belangengroepen.

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) ervaart dit als zeer ongewenst voor de boeren, telers en agrarische ondernemers die zich elke dag in weer en wind inzetten voor de productie en ontwikkeling van de agrarische sector en ons land.

Het FSA-bestuur heeft hieromtrent op haar verzoek een gesprek gehad met minister Parmanand Sewdien van LVV op 6 februari in aanwezigheid van de 3 directeuren van de directoraten Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De minister heeft puntsgewijs de volgende actuele issues behandeld: 1. case van Guyanese vissers die mogen vissen in de Corantijn rivier 2. case Cevihas 3. rehabilitatie Arawarasluis 4. productieverhoging van de rijstsector 5. COVID-19 steun aan agrariërs.

De FSA heeft een oproep gedaan aan de minister om de afdeling voorlichting en communicatie van het ministerie optimaal in te zetten om haarfijn de samenleving te informeren over de diverse issues waarbij de deskundigen van het ministerie in beeld komen om de issues en onderwerpen technisch te belichten, zodat de agrarische sector zich verder positief mag ontwikkelen.

In het Crisis en Herstelplan (CHP) van de regering liggen de meeste projecten die opgesomd zijn ter stimulering van productie, export en werkgelegenheid op de beleidsgebieden van LVV.

Om de uitvoering van deze projecten, die onze economie moeten ontwikkelen, te garanderen is het noodzakelijk dat de inspanningen van de publieke en private sector complementair zijn en we de juiste handelingen plegen.

Opmerkelijk is dat bij al het negatieve nieuws van de afgelopen periode de publieke sector zwaar onder druk staat en dat dit invloed heeft op de private sector.

De FSA roept alle autoriteiten op om behoedzaam om te gaan met de belangen van de agrariërs en de agrarische sector niet te gebruiken voor politieke intriges.

Indien men onduidelijkheden constateert dient men gefundeerd de zaken te bespreken en niet met loze kreten zaken publiekelijk aan de orde te stellen. Zeker van volksvertegenwoordigers, gezagdragers en ambtenaren mag verwacht worden dat ze opkomen voor de belangen van de burgers en geen handelingen plegen die de agrarische sector schaden.