Open brief aan president Santokhi over het COVID-19-gebeuren in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- In een open brief vragen verontruste burgers aandacht van president Chandrikapersad Santokhi over de huidige COVID-19-ontwikkelingen in ons land en de impact daarvan op de samenleving.

Hieronder de open brief

Zijne Excellentie President Santokhi,

Middels dit schrijven vragen wij, de verontruste burgers van de Republiek Suriname, uw aandacht voor het volgende:

Vanaf maart 2020 zijn wij als burgers van Suriname geconfronteerd met COVID-19 oftewel het coronavirus.

Naar aanleiding hiervan willen wij onze bezorgdheid uiten namens grote delen van onze samenleving met betrekking tot de informatie die wordt gegeven, de echtheid ter zake en de injectie die U voornemens bent het volk toe te dienen.

Echter moeten wij constateren dat onze eigen Surinaamse specialisten niet zijn ingezet om zelfstandig een onderzoek te doen naar de werking van deze injectie en de ingrediënten die erin voorkomen. De Surinaamse burger kan ook nergens terecht voor een eventuele schadeclaim.

Wij zijn van mening dat de overheid de plicht heeft om ervoor te zorgen dat de mensenrechten van de burgers gewaarborgd blijven.

Er is echter inbreuk gepleegd op de bewegingsvrijheid van de burgers. Tevens zijn de humanitaire rechten geschonden.

Deze humanitaire rechten met betrekking tot de onaantastbaarheid van het lichaam staan in de grondwet van de Republiek Suriname verankerd.

De schending hiervan is gepleegd op grond van de maatregelen die door u getroffen zijn te weten:

1. Het dragen van mondneuskapjes – verzwakt het immuunsysteem, vergroot de kans op het krijgen van kanker, zorgt voor hersenbeschadigingen en heeft een negatief impact op de leer- en arbeidsprestaties.

2. Het houden van anderhalve meter afstand – weerhoudt de verbondenheid van mensen met elkaar, dit is niet te onderschatten. Nog steeds is er geen enkel wetenschappelijke studie gepubliceerd die de functie van de niet steriele – niet gecertificeerde mondneuskapjes en de anderhalve meter afstand heeft kunnen aantonen.

3. Verbod op samenkomsten- stagneert de sociale- culturele ontwikkeling binnen de samenleving. De kans op vereenzaming, isolatie en depressie wordt vergroot.

4. Acceptatie van een injectie, dus geen vaccine, dat niet voldoende getoetst is op de werking daarvan. Een injectie dat onder voorwaarde is goedgekeurd door de WHO (World Health Organisation), waarbij de vaccinproducenten bij wet niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als gezondheidsproblemen optreden bij de geïnjecteerden.

5. De lockdowns – hebben grote nadelige gevolgen voor de economische ontwikkeling van het land en het maatschappelijk leven wordt volledig ontwricht.

Het mag nooit zo zijn dat draconische maatregelen worden getroffen, waarbij men tientallen zieke personen wil genezen, maar daarvoor honderdduizenden normaal gezonde Surinamers ziek maken.

Al deze beperkingen hebben nadelige gevolgen die reeds zichtbaar zijn in de samenleving, zoals:

– Depressie bij de jeugd. Ons onderwijs is totaal ontregeld en de indruk bestaat dat alom paniekvoetbal heerst onder de leiding van het ministerie.

– Frustratie bij de ouderen onder ons. Ze weten zich geen raad met de situatie daar alles duurder wordt terwijl velen brodeloos en werkloos worden gemaakt.

– Onmacht bij de ondernemers. De vaste lasten moeten zij blijven betalen zonder dat zij inkomsten genereren.

Tientallen deskundigen in binnen- en buitenland hebben er keer op keer op gewezen dat deze situatie zal leiden tot financiële, sociale en economische problemen met als gevolg grote onrust, ontevredenheid, frustraties, vereenzaming, acute hongersnood, geweld, verkrachting, huiselijk geweld, moord en zelfmoord neigingen.

Kortom in alle lagen van onze samenleving zal er chaos heersen.

Wij zijn ook van mening dat elk één van ons voor zich zelf mag bepalen wat er met haar of zijn lichaam moet gebeuren.

Tevens mag hij of zij zelf bepalen als zij/hij een medische behandeling wil ondergaan of medicijnen wil innemen. De individu mag daarom ook zelf bepalen als zij de corona injectie wel of niet zal accepteren.

In deze COVID-19-kwestie heeft de overheid het legaliteitsbeginsel toegepast. Echter wordt deze door de zelfde overheid niet nageleefd, simpelweg omdat zij zelf er niet in geloven. Er zijn genoeg voorbeelden hierover.

Wij verwachten meer voorlichting van de zijde van de overheid met betrekking tot de werking van het immuunsysteem en het gebruik van zink, vitamine C en D en het nuttigen van gezonde voeding om gezond te blijven.

Tot op heden begrijpen grote delen van de samenleving niet waarom sportscholen gesloten moeten blijven, terwijl juist lichaamsbeweging meewerkt het immuunsysteem te versterken.

Heden zijn al 7.304 personen door het COVID-team genezen verklaard en wel zonder vaccinatie dan wel medicatie, maar niemand van het team noch de minister van Volksgezondheid wijst de gemeenschap erop dat een gezond immuunsysteem het virus zelf kan uitschakelen.

Nationale voorbeelden zijn bijvoorbeeld in 2020 belangrijk aantal bestuursleden van het DNA die zonder enige medicatie of injectie herstelt zijn van dit dodelijk virus, simpelweg door het werkend menselijk en natuurlijk immuunsysteem.

Ook heeft de president zelf geen gebruik gemaakt van een VIP- order als staatshoofd om door middel van de reeds ontwikkelde en verkrijgbare injectie zich te doen herstellen van de zogenaamde levensgevaarlijke COVID, noch is hij door de minister van volksgezondheid geadviseerd zich te beschermen met het reeds beschikbare COVID-vaccin.

Hij heeft echter gewoon gebruik gemaakt van het natuurlijk werkende immuunsysteem, met als ondersteuning fruit voor vitamine C en gratis vitamine D via zonlicht. Dit voorbeeld van het staatshoofd willen en zullen wij onder andere daarom ook volgen.

Om het zogenaamde coronavirus te bestrijden zijn er ook voorstellen gedaan die zowel in de medische wereld als bij de bevolking bekend zijn. Zo kan men gebruik maken van:

– Hydrxychloroquine in combinatie met vitamine D
– Een lage dosis vitamine C
– Ivermectine
– Onze eigen huismiddelen de zogeheten ‘oso dresie’

Over het laatste zijn er genoeg studies literaire werken en ervaringen van mensen die zijn vastgelegd. Wij Surinamers inclusief U als president zijn ook opgevoed met deze ‘oso dresie’. Als wij hiervan gebruik maken scheelt het het land aan financiën en je hebt een sterke en gezonde samenleving.

Door middel van deze brief eisen wij publiekelijk van u dat:

– De uitzonderingswet wordt herzien waarbij alle maatregelen door U getroffen in de ruimste zin des woord en met oog op onze mensenrechten worden terug gedraaid zodat de burgers hun vrijheid terug krijgen.

– De Staat Suriname zich verantwoordelijk stelt voor eventuele geleden schade en gezondheid van het individu als gevolg van de injectie aangezien de producerende farmaceuten de mening zijn toe gedaan dat zij tot een bepaalde tijd in de testperiode zitten en zich ook niet aansprakelijk stellen voor injectie schade.

– Onze alternatieve geneeskunde erkend wordt, omdat het nu meer dan ooit de tijd hiervoor is en omdat deze ook een bijdrage kan leveren tot de economische- ,sociale -en culturele ontwikkeling van ons land.

– Niemand direct of indirect verplicht wordt een injectie te nemen, die niet voldoende getoetst is op de werking daarvan.

– Voor zij die de injectie accepteren volledig geïnformeerd worden wat de inhoud en werking zijn van de ingrediënten en wat ze specifiek en gedetailleerd doen in het menselijk lichaam per ingrediënt.

– Wat de lange termijn effecten zijn van de injecties voor vrouwen en mannen in het kader van hun vruchtbaarheid.

Wij hopen U met deze brief geïnformeerd te hebben wat er in de samenleving speelt en dat u uw aandacht meteen aan ons zult besteden, gezien wij het volk ruim en publiekelijk zullen inlichten over gezondheidsvragen en eisen over onze mensenrechten die bij u op tafel zijn gelegd.

Verontruste burgers van de Republiek Suriname

Overige berichten