NDP-fractie tot nader order in beraad

GFC NIEUWSREDACTIE- De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft besloten tot nader order in beraad te gaan om de vervolgstappen te bepalen.

In een verklaring zegt de NDP-fractie misnoegd te zijn over het eigendunkelijk en ongefundeerd handelen van de voorzitter van DNA, Marinus Bee. Het gaat hierbij in eerste instantie om het niet convoceren het lid van DNA Sergio Akiemboto voor de huishoudelijke vergadering van 2 februari.

In tweede instantie is door de voorzitter van DNA op voornoemde vergadering besloten dat het lid Akiemboto, nadat hij de presentielijst had getekend, de zaal moest verlaten en zo niet door de politie uit de zaal zou worden gezet. Ook dit zou een unicum zijn voor een huishoudelijke vergadering. Het lid Akiemboto heeft na korte interne afstemming met zijn fractie besloten de zaal vrijwillig te verlaten.

Gelet op handelingen van de leiding van DNA heeft de fractie van de NDP besloten tot nader order in beraad te gaan om de vervolgstappen te bepalen.

De NDP-fractie wenst aan te geven dat zij zich stelt op het standpunt dat Akiemboto lid is van DNA. Onder de aandacht van de voorzitter van DNA wordt vooral gebracht dat DNA geen bevoegdheid heeft om het lidmaatschap van een lid te beëindigen. Er is geen enkel rol aan DNA wettelijk voorgeschreven dan het doorgeleiden van de bevinding van de President.

De fractie wijst overigens erop dat de brief zoals ingediend is door het Lid Akiemboto is ingetrokken bij de president. Ten overvloede refereert de fractie naar de op maandag 25 januari in de media verschenen berichten van de fractieleider van de coalitie Asis Gajadien en de president van de Republiek Suriname de heer Santokhi omtrent de kwestie Akiemboto.

Tot slot wenst de NDP-fractie wederom aan te geven dat het niet de eerste keer is dat de partijdige en dictatoriale manier van leiding geven en naar willekeur handelen van de voorzitter van DNA is tentoongesteld.

De fractieleider heeft in DNA ook aangegeven dat de voorzitter Bee reeds schriftelijk in contact was het hoofdstembureau van Brokopondo in de kwestie Akiemboto nog voordat hij de brief van de president had ontvangen en bij nader inzien heeft Bee zijn schrijven teruggenomen.

Bij navraag van de fractieleider bij de griffier omtrent kopieën van deze brief, is aangegeven dat de brief reeds is teruggenomen en dus niet meer bestaat. “De voorzitter negeert herhaaldelijk het ordereglement en leden worden meerdere malen uitgesloten van deelname. Frappant is dat op de vergadering van heden, de fractie van BEP is genegeerd en het woord niet gegeven, met de mededeling: ‘u bent niet verplicht het woord te krijgen'”.