Manifesto groepsexpositie bij Readytex Art Gallery: Alakondre, wi tru fesi

GFC NIEUWSREDACTIE- Als een welkome afleiding in deze uitdagende tijden, biedt Readytex Art Gallery het publiek een nieuwe en inspirerende tentoonstelling om naar uit te kijken.

Vanaf 5 februari presenteert de galerie de groepstentoonstelling genaamd Alakondre, wi tru fesi. Een expositie die het resultaat is van jarenlange ‘soul-searching’- en brainstormsessies tussen onze partner-kunstenaars en theatermaker Alida Neslo, met als doel een gezamenlijk Art Manifesto te creëren gebaseerd op het Alakondre concept.

Een concept dat een weerspiegeling is van de manier waarop de kunstenaars kijken naar de unieke samenstelling en manier van leven in onze samenleving.

Het traject van conversaties tussen de kunstenaars en Neslo startte in 2018. Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk te komen tot een duidelijk, eenduidig, maar vooral een EIGEN standpunt of uitgangspunt, dat in de toekomst als basis kan dienen bij het presenteren van Surinaamse kunst op verschillende wereldpodia.

Dat vereist van de betrokkenen dat zij dieper nadenken over wat Surinaamse kunst en kunstenaars onderscheidt van de rest; over waar onze kracht in zit en wat wij willen uitbeelden.

Dat het antwoord veel te maken heeft met het unieke Surinaamse Alakondre concept, is duidelijk. Maar hoe definieer je Alakondre? Voor jezelf en voor de buitenwereld? En hoe leeft en beleeft elke kunstenaar zelf de Alakondre gedachte?

In diepgravende discussies geleid door Alida Neslo, in groepsverband en ‘one on one’ met iedere kunstenaar, komt hier geleidelijk aan gedurende het proces steeds meer duidelijkheid in.

Vanwege de Coronapandemie is het momentum van de gesprekken enigszins verstoord geraakt. Maar de eerste fase, die vooral een was van zelfreflectie, heeft al het een en ander losgemaakt en ook de eerste aanzet voor het Art Manifesto teweeggebracht. En na enkele vervolggesprekken begin dit jaar, werd besloten het resultaat van deze eerste fase in beeld vast te leggen en te presenteren in de expositie Alakondre, wi tru fesi.

Een expositie waarin elke kunstenaar zijn of haar persoonlijke belevenis of interpretatie van het Alakondre concept weergeeft. In werk dat ook iets meer van hun eigen IK verbeeldt; een soort van egodocument kun je zeggen.

Het resultaat is zeer divers, en varieert van diep analytische en kritische zelfportretten, tot kunstwerken die een ideaalbeeld of een meer symbolische of abstracte interpretatie weergeven. Maar als één ding inmiddels duidelijk is, dan is het dat onze kracht juist in onze diversiteit zit.

In het eerste concept van ons Art Manifesto staat dan ook: “We vieren de vrijheid van diversiteit, identiteit, affiniteit … alledrie tegelijk..”

De expositie Alakondre, wi tru fesi is te bezichtigen in Readytex Art Gallery vanaf 5 februari tot en met 27 februari tijdens de reguliere openingstijden van de galerie.