NDP: Akiemboto nog lid van DNA

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nationale Democratische Partij (NDP) zegt dat partijlid Sergio Akiemboto nog altijd lis is van De Nationale Assemblee (DNA)

DNA beslist dinsdag in een huishoudelijke vergadering over hoe verder met deze kwestie.

De NDP zegt in een verklaring verheugd te zijn dat het lid de intrekking van zijn ontslagbrief op 22 januari heeft aangeboden aan De Nationale Assemblee. Als gevolg van deze handeling is Akiemboto nog altijd lid van De Nationale Assemblee, haalt de partij aan.

President Chandrikapersad Santokhi heeft in zijn correspondentie naar De Nationale Assemblee, de dato 21 januari, bevestigd dat er geen rechtsgevolgen kunnen worden verbonden aan de toen ingediende ontslagbrief. “Hieruit constateren wij dat de dhr. Sergio Akiemboto zijn werkzaamheden kan continueren als NDP-volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee, op basis van artikel 68 van de Grondwet en de wet van 2016, die niet wordt ingezet door DNA.”

“Op basis van deze duidelijke constatering verwachten wij dat de leiding van DNA, binnen korte tijd de bevestiging daartoe bekend maakt, en het lid instaat stelt zijn werkzaamheden op te pakken als volksvertegenwoordiger.”

“De door dhr. S. Akiemboto gerichte brief aan het hoofdbestuur met betrekking tot opzegging van van zijn lidmaatschap en hoofbestuursfunctie, is eerder ook ingetrokken. Het hoofdbestuur heeft besloten die brief als niet ontvangen te beschouwen.”

“De diverse aandachtspunten, die uit het overleg met dhr. Sergio Akiemboto en de structuren van de Nationale Democratische Partij zijn voort gekomen, naar aanleiding van de eerder ingediende terugtrekking als lid, zullen ook serieus meegenomen worden in het evaluatieproces van de partij.”

“De NDP-leiding en haar structuren zijn zeer content met deze stap van dhr. Akiemboto en zullen hem en de fractie blijven ondersteunen in het werk in De Nationale Assemblee.”

“Een speciale dank gaat uit naar de NDP-structuren van Brokopondo en het traditioneel gezag die hebben bewezen dat in éénheid alle problemen opgelost kunnen worden,” aldus de NDP.

Overige berichten