Sozavo en OW brengen woon- en bouwprojecten in kaart

GFC NIEUWSREDACTIE- De ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en Openbare Werken (OW), Uraiqit Ramsaran en Riad Nurmohamed, hebben veldbezoeken afgelegd voor het identificeren van alle bouw- en woonprojecten en de fase waarin de verschillende projecten zich verkeren.
Tijdens de veldbezoeken zijn verschillende projecten geïdentificeerd in verschillende fase van planning en uitvoering.
Om de woon-en bouwprojecten in kaart te brengen, is er een clusterteam ingesteld door de regering.
De ministers zullen hun bevindingen rapporteren aan de overige collega’s binnen het clusterteam woningbouw alwaar de nodige besluiten genomen zullen worden over de geïdentificeerde projecten.