15 professionals opgeleid tot mediator

De MGS (Mediationgroep Suriname) timmert al enkele jaren aan de weg om meer bekendheid te geven aan mediation omdat de mediators aangesloten bij de MGS van mening zijn dat mediation bij (potentiële) conflicten aan partijen een effectief en kostenbesparend alternatief kan bieden in plaats van de gang naar de rechter.

Bij de rechter zijn er eigenlijk vaak twee verliezers. Al is het maar omdat het lang duurt en veel geld kost. Afgezien nog van alle negatieve energie die de strijd kost.

In een mediationtraject werken de conflictpartijen zelf onder begeleiding van een mediator aan een ‘win-win’’ oplossing voor beide partijen, waardoor over het algemeen een duurzame oplossing het resultaat is.

Vijftien mediators erbij in Suriname

In samenwerking met de partners het Centrum voor Conflicthantering, het mediationkantoor HAvZ Mediation en de Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederland is het project ‘All eyes on mediation in Suriname’ ingediend voor financiering bij het Nuffic en werd goedgekeurd.

Dit project wordt thans uitgevoerd en bestaat onder meer uit een vier maanden durende basisopleiding Professioneel Mediator. Hieraan hebben vijftien Surinaamse professionals deelgenomen die vrijdagavond hun certificaat krijgen uitgereikt voor het succesvol afronden van de basisopleiding.

Pilot mediation

Een onderdeel van het project is tevens het pilotproject Mediation = Winst2 . Bedrijven en organisaties kunnen hieraan deelnemen. Het biedt enerzijds de opgeleide mediators de gelegenheid hun kennis toe te passen en verder ervaring op te doen in hun rol van mediator.

Anderzijds biedt het bedrijven/organisaties de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met mediation als alternatieve vorm van geschillenbeslechting en met de voordelen van mediation.

De mediators komen in met hun kennis en ervaring en de bedrijven en organisaties staan open om (dreigende) conflicten voor te leggen aan de mediators.

De MGS en de samenwerkingspartners zijn ervan overtuigd dat met de uitbreiding van het aantal beschikbare mediators, de komende jaren mediation meer bekendheid zal verwerven in Suriname en vaker toegepast zal worden als alternatieve vorm van geschillenbeslechting.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...