1400 aanmeldingen bij SEH in periode van 6 dagen

Het is bekend dat rondom de feestdagen er meerdere calamiteiten plaatsvinden. De dagen naar de jaarwisseling toe, zijn nog altijd de drukste voor het Spoedeisende Hulp(SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

In totaal waren er 1440 aanmeldingen op de Spoed Eisende Hulp in de periode 24 december 2017 – 1 januari 2018. In vergelijking met vorig jaar is het aantal meldingen gestegen.

In het afgelopen jaar is het aantal verkeersongevallen gedaald van 121 ongevallen in 2016, naar 107 het afgelopen jaar (2017).

Er zijn in vergelijking met voorgaande jaren, ook minder vuurwerk slachtoffers geregistreerd. Er waren gedurende de gehele afschietperiode, 12 vuurwerk slachtoffers. In 2016 waren er 24 slachtoffers.

Betreurenswaardig is dat het grootste deel van de slachtoffers, kinderen zijn waarvan de jongste 2 jaar. Het ergste slachtoffer was een meisje van 5 jaar met amputatie van 3 vingers.

Van de 1440 aanmeldingen in de afgelopen periode zijn er 355 mensen opgenomen. (GFC)

Overige berichten