fbpx

VSB overhandigt beleidsdocument aan minister Walden

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft afgelopen week een kennismakingsonderhoud gehad met de nieuwe minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische #Innovatie (EOTI), Saskia Walden.
Er is gesproken over een aantal nijpende issues die in de komende periode aanpak vergen. De VSB heeft de minister steun toegezegd.
De VSB heeft ook haar beleidsdocument aan de minister aangeboden, waarin sectorale beschrijvingen zijn opgenomen van issues die aandacht vergen.
De minister gaf aan hier blij mee te zijn, en dit document ook te zullen gebruiken op het voor haar weggelegde pad.