130 genaturaliseerden Kabalebo maken E-ID

GFC NIEUWS- Het afgelopen weekend is er met man en macht gewerkt aan het maken van de E-ID kaarten van de groep genaturaliseerde personen, waarvan onlangs in DNA een wet is aangenomen tot naturalisatie.

Ruim 130 personen hebben hun identiteitskaart in orde kunnen maken.

De beschikkingen zijn vrijdag getekend door de directeur van Binnenlandse Zaken, waarna die direct naar Apoera verstuurd zijn. Hierdoor kon het team van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, dat reeds in het gebied vertoefde voor probleemgevallen met betrekking tot persoonsgegevens, de E-ID van deze groep ook in orde maken.

Op 3 maart zijn in DNA 2 wetten tot naturalisatie van een grote groep vreemdelingen aangenomen. Een van deze wetten had betrekking op de groep die reeds een aantal jaren woont in het Bestuursressort Kabalebo. Het gaat om burgers die zelf langer dan 40 jaar aanwezig zijn in het gebied.

Enkele burgers geven aan heel opgelucht te zijn nu ze de status van Surinamer bezitten. “Jarenlang hebben wij in een onzekere situatie moeten leven.” Hun kinderen konden vaak na de MULO geen onderwijs meer genieten.

Een van de personen geeft aan dat het gevoel om eindelijk de nationaliteit te bezitten niet onder woorden te brengen is. Zij is als klein meisje in Suriname komen wonen en woont nu 44 jaar jaar hier. Zij heeft onderwijs in het land genoten en al haar kinderen zijn in Suriname geboren. Reeds jaren is zij bezig geweest met de procedures om genaturaliseerd te worden. Na heel veel geduld is de dag eindelijk aangebroken.

Overige berichten