fbpx

120ste Covid-dode en 35 nieuwe gevallen

GFC NIEUWSREDACTIE- Een Covid-19-patiënt heeft vandaag, 28 december, het leven gelaten. Het aantal Covid-doden staat nu op 120.
35 nieuwe besmettingen zijn genoteerd, hetgeen wederom een lichte daling is ten opzichte van de afgelopen week. Het aantal actieve gevallen is gedaald naar 369.
Ondanks er enigszins sprake is van een lichte daling, is de situatie nog steeds kritiek.
De Covid-maatregelen blijven daarom van kracht werd vandaag op een persconferentie medegedeeld door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, die benadrukte dat de situatie nog steeds ernstig is.
Vanwege de drukke periode in aanloop naar de jaarafsluiting, wordt dringend het beroep gedaan op de samenleving zich te allen tijde te houden aan de maatregelen.
Vanaf maandag 28 december tot en met zaterdag 2 januari gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 1
Het uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;
Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.
Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de Covid-19- maatregelen.
Maatregel 4
Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.
Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.
Maatregel 6
In de periode van 28 december 2020 tot en met 2 januari 2021 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:
Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;
Supermarkten;
Apotheken;
Bakkerijen;
Drogisterijen;
Poliklinieken;
Ziekenhuizen;
Slagerijen;
Kinderopvang;
Openbaar vervoer;
Banken;
Tankstations
Maatregel 7
De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan.
Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
Maatregel 10
Alle overheidskantoren zullen tot en met 1 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving.
De algemene maatregelen blijven van kracht:
Draag uw mond en neus bedekking
Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

BEKIJK OOK
Vrouw sterft aan hartaanval toen het misging na slikken van ruim 1 kg cocaïnebolletjes