115 | Glaasje op, laat je…

Een reiziger naar Suriname vergat zijn pilletjes in te nemen. Om toch de reis aan te kunnen, sloeg hij enkele borrels achterover in de hoop de reis slapend te kunnen maken.

Dat pakte echter anders uit, want de borrels leken verkeerd gevallen: de man ging zo erg tekeer, dat hij in de boeien geslagen moest worden.

In Suriname aangekomen was hij intussen ontnuchterd en hij vertelde aan de politie waarom hij zich een stuk in de kraag gezopen had.

Ook de familie, die hem op JAP Airport ophaalde, kreeg de gelegenheid een en ander uit te leggen aan de politie. Na een goed gesprek met de wetsdienaren mocht de jongeman aan zijn Surinaamse vakantie beginnen.

Overige berichten