fbpx

Vervolggesprek minister Parmessar met bestuur pluimveesector

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van LVV heeft een vervolggesprek gehad met het bestuur van de Pluimveesector in Suriname.

Het bestuur van de APSS werd vertegenwoordigd door haar voorzitter Nemchand Kanhai, directiesecretaris Anjalie Jagroe, de producenten Shawn Thijm van Espee en Robert Hilversum van Hilly’s Chick en de importeur B. Chotelall.

Verder zaten aan tafel directeur Reina Raveles van het ministerie van Handel Industrie & Toerisme (HIT), de directeur van LVV Deepak Jairam en de onderdirecteur Veeteelt, Verginia Popken.

Tijdens het vervolggesprek zijn de cijfers zoals gevraagd door het ministerie aan de sector gepresenteerd aan minister Parmessar. Uit voorlopig onderzoek vanuit de sector en het directoraat Veeteelt blijkt dat er geen schaarste is aan eieren.

De sector verwacht over 4 maanden een overschot aan eieren, als gekeken wordt naar de voorlopige cijfers. Voor de eerste helft van het jaar 2019 zit de sector reeds met 263.000 leg kuikens/kippen.

De sector heeft vorige week met haar leden vergaderd en stelt vast dat het probleem eerder gezocht moet worden bij de handel. Op dit moment is er naar zeggen van de producenten een grote mate van smokkelpraktijken waar te nemen van eieren richting de Franse kant.

Het gevolg hiervan is een te kort aan eieren op de lokale markt, waarvan de handel misbruikt maakt door de prijs op te schroeven. Directeur Raveles gaf door dat zij reeds opdracht heeft gegeven aan haar werkinstituten om steekproeven te doen bij enkele winkels en te komen met een rapportage.

Minister Parmessar vraagt wederom aan de sector, vanwege zijn transparant beleid, om openhartig te zoeken naar een directe oplossing. De samenleving man niet de dupe worden van dit probleem.

BEKIJK OOK
Aanhoudingen tijdens roadblock; acht verdachten ingesloten

De sector geeft aan dat indien de overheid zou besluiten om het tekort op te vangen door te importen, zij haar hierin wel betrekt. Echter benadrukt zij nogmaals dat vooralsnog zij geen behoefte heeft tot het overgaan van importeren van eieren.

Dat de prijzen in de winkels zijn gestegen van SRD 1,25 naar bijna SRD 2 per ei, is voor de overheid wel een zorgpunt. Het ministerie van LVV wil er alles aan doen om de prijs terug te dringen. Er zal daarom met HI&T in overleg met de sector gewerkt moeten worden aan een adviesprijs.

De sector heeft twee weken de tijd gevraagd om samen met haar producenten te werken aan het stabiliseren van de eierenprijs. Indien geen oplossing gevonden is voor dit vraagstuk zal de overheid moeten inspringen.

De ondernemer Chotella geeft aan dat hij voor SRD 54 een rek eieren geleverd krijgt en adviseert de overheid, indien zij de prijs onder controle wil, dat zij direct over gaat tot het importeren van eieren en zelf haar prijs vaststelt.

Hilversum bood tijdens het overleg de ondernemer een betere prijs aan, namelijk, SRD 25 of SRD 30 voor een rek eieren. Verder stelt hij als oplossing voor, de levering op te voeren met als voorwaarde dat het ministerie van HI&T wel de prijzen controleert in de winkels.