Somohardjo wil vervroegde verkiezingen vanwege Ramadan

Voorzitter Paul Somohardjo van Pertjajah Luhur (PL) doet in een brief het verzoek aan president Desi Bouterse om samen met De Nationale Assemblee alternatieven te bestuderen om de datum van de Algemene Vrije en Geheime verkiezingen te vervroegen naar de maand maart of april 2020 voor de aanvang van de maand Ramadan.
Hieronder de brief van Somohardjo

“Zijne Excellentie,

Suriname is een land van vele culturen en een grote verscheidenheid aan religiën waarover wij internationaal worden geprezen. Als we kijken naar de nationale vrije dagen, dan zien wij dat 9 van de 17 zijn toegekend op grond van godsdienst. In Suriname beleven en vieren wij de culturele en religieuze diversiteit en noemen dit de rijkdom van Suriname.

De achtste volkstelling van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in 2012 geeft verder aan dat temidden van onze religieuze diversiteit ruim 13,9% van de bevolking bestaat uit moslims, hetgeen neerkomt op ruim 81000 moslims, een aantal dat groeiende is.

Voor de moslims is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis de vastenmaand Ramadan, waarbij verplicht een maand lang vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang wordt gevast door zich te onthouden van eten, drinken en andere geneugten als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Deze vastenperiode duurt 29 of 30 dagen en begint elk jaar ongeveer 11 dagen eerder, omdat de Islamitische kalender slechts 354 dagen telt. Het is ook een periode van extra liefdadigheid betuigen en frequent moskeebezoek in de avonduren.

Voor dit jaar zal het vasten afhankelijk van de waarneming van de nieuwe maan op 6 mei aanvangen, waarbij afhankelijk van de duur van het vasten (29 of 30 dagen), het feest van Iedul Fitr op 4 of 5 juni 2019 zal worden gevierd.

In het jaar 2020, welke ook het jaar is van de te houden Algemene Vrije en Geheime verkiezingen, zal het vasten volgens predictie aanvangen op 24 april 2020, hetgeen betekent dat het Iedul Fitr feest op 23 of 24 mei 2020 zal vallen. Dit geeft aan dat het naleven van de verplichting van het vasten in de maand Ramadan samenvalt met de gang naar de dag van de verkiezingen op 25 mei 2020.

Bekeken vanuit de rol die de verschillende religiën, waaronder ook de Islam, in onze gemeenschap vervullen, met name in het onderwijsproces, de gezondheidszorg, behoud van hoge morele waarden en normen alsook in vele andere sociaal-maatschappelijke activiteiten en uitgaande van het feit dat de religieuze denominaties hiermee hun plaats binnen de maatschappij verworven hebben, is het een feit dat de Surinaamse moslimburgers, naast anderen, in alle lagen van de maatschappij actief participeren aan de ontwikkeling van Suriname, zo ook op het politieke vlak via verschillende politieke partijen.

Aangezien de politieke campagnevoering in de periode april en mei 2020 nog in volle gang zal zijn, zal dit zeker voor onze moslimburgers betekenen dat zij de gang naar de stembus op 25 mei 2020 niet optimaal kunnen beleven, gegeven de sfeer en het doel van de maand Ramadan.

De politieke organisatie Pertjajah Luhur doet daarom een dringend beroep op u om samen met De Nationale Assemblée de alternatieven te bestuderen tot het mogelijk vervroegen van de datum van de te houden Algemene Vrije en Geheime verkiezingen, naar de maand maart of april 2020 voor de aanvang van de maand Ramadan, teneinde een optimale participatie voor alle burgers op weg naar de verkiezingen te garanderen”, aldus Somohardjo.

Overige berichten