fbpx

100% inspectiecontrole NPPO op alle groenten – en fruitexporten naar EU

GFC NIEUWS- Op uitnodiging van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, is er een bespreking geweest met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS).

Het onderhoud was een tussentijdse evaluatie over de vorderingen van de National Plant Protection Organisation (NPPO) over de nieuwe regels van de Europese Unie (EU).

Tijdens de evaluatie is naar voren gekomen dat de LVV-inspecteurs alle medewerking krijgen in het veld.

De Good Agricultural Practices (GAP) trainingen vanuit LVV aan de landbouwers zijn inmiddels gestart en worden de boeren volgens schema de komende week getraind in het Ressort Kwatta.

Verder zijn de werkzaamheden van de inspecteurs geïntensiveerd en zijn zij voldoende uitgerust om hun inspectiewerkzaamheden te doen.

Aan de minister is wel gevraagd om de groep van inspecteurs te vergroten en te versterken aangezien het werk aan een enorme druk onderhevig is en deze beperkte groep dat niet alleen kan bolwerken.

De minister heeft staande de vergadering opdracht gegeven om nog eens 10 medewerkers van het directoraat Landbouw toe te voegen aan de inspectiedienst en hen te trainen voor het werk.

Swami Girdhari, secretaris van VEAPS, is tot nu toe ingenomen met de werkzaamheden van de NPPO en onderstreept de uitvoering van het actieplan door het interim managementteam onder leiding van Imana Power.

Echter vroeg hij via de minister om de communicatie op te voeren naar de werkarmen, zodat de effectiviteit acuut wordt vergroot en er adequaat kan worden gereageerd op vraagstukken.

De protocollen en procedures van de inspectiewerkzaamheden moeten duidelijk omschreven zijn en verder dienen er ook inspecties te worden uitgevoerd bij de landbouwers. Dit zal het opsporingsproces naar insecten alleen kunnen versterken en daardoor zal Suriname een grotere kans maken in het behalen van de deadlines.

Power gaf in het kort aan welke concrete zaken reeds in uitvoering zijn en wat nog gedaan moet worden. Het proces om te komen tot een nieuwe Plantenbeschermingswet is ingezet.

BEKIJK OOK
Ratificatie UNESCO Verdrag 2005 heeft voordelen voor cultuursector

Verder zijn trainingen aan LVV-medewerkers opgevoerd inzake het herkennen van insecten en zijn de deskundigen van LVV bezig met het vergaren van data ten behoeve van de rapportage naar de Europese Unie.

Power onderstreepte hetgeen de secretaris van VEAPS aangaf dat de communicatie kan worden opgevoerd en vroeg ook medewerking aan alle stakeholders, zodat het dossier ten behoeve van de EU op tijd klaar is en dat Suriname ready is voor de EU-audit in oktober 2019.

Minister Parmessar gaf aan dat er alles aan wordt gedaan om Suriname op de kaart te houden. De bewindsman hoopt daarom niet dat de inspanning te niet zal gaan.

Hij roept daarom eenieder op om samen te werken en in deze periode serieus om te gaan met het exporteren. In dit kader heeft Parmessar de NPPO opgedragen om per heden 100% inspectie controlewerkzaamheden uit te voeren op alle exporten naar de Europese Unie.

VEAPS heeft toegezegd aan het ministerie dat de aangesloten exporteurs binnen VEAPS de inspecteurs van LVV de volledige medewerking verlenen om de inspecties uit te voeren.

Afgesproken is dat indien exporteurs zich niet houden aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de inspecties, de zending wordt aangehouden en de export niet kan plaatsvinden.

Landbouwers die zich niet houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen worden gestraft.

Bij het gebruik van verboden middelen dient aangifte te worden gedaan bij de politie en zullen strenge maatregelen worden uitgevoerd.

De minister heeft aangegeven dat het behoud van de exportmarkt essentieel is en dat het ministerie zich hiervoor hard inzet.