100 Champions of Suriname-programma moet jongeren klaarstomen om meer initiatieven te nemen

De kick-off voor de derde groep van jongeren die het “100 Champions of Suriname” programma zal doorlopen vond zaterdag plaats.

De hoofddoelstelling van dit programma is om jongeren in de leeftijdscategorie van 16 t/m 31 klaar te stomen om onze samenleving beter in te richten.

Tijdens de sessie hebben de jongeren de uiteenzetting van het programma gepresenteerd gehad, waarbij zij ook de gelegenheid kregen om hun succes verhalen en lessons learned in een vroeg stadium met elkaar te delen.

De participanten aan dit programma zullen gedurende twaalf weken door middel van theorie, praktische scenario’s, wekelijkse opdrachten en tools voor het maken van een goede planning, hun persoonlijke competenties significant ontwikkelen.

Verder zullen zij ook leren hoe zij door middel van onuitputbare doorzettingsvermogen, concentratie en visualisatie, zichzelf tot een waardige rolmodel kunnen profileren.

Alle participanten zijn enorm enthousiast over het programma en kijken er naar uit om met diverse tools hun doelen zo SMART mogelijk te leren omschrijven, zodat die gemakkelijker op te delen kunnen worden in actiestappen. Op deze wijze zullen zij hun progressie op een adequate wijze monitoren en een degelijke evaluatie toepassen.

Moreno Jackson, facilitator van dit programma, kijkt vol enthousiasme ernaar uit om deze groep te coachen en hen van de nodige tools te voorzien om vooral met een adequate focus hun doelen te realiseren. Hij merkt op dat een groot deel van de jongeren in onze gemeenschap, met tal van afleidingen te maken heeft en dit zorgt ervoor dat zij niet het maximale uit zichzelf halen.

Onder de aanwezigen waren de mentors van de Champions, genodigden vanuit diverse sponsororganisatie als ook enkele ouders die belangstelling getoond hebben om op die wijze hun kind te ondersteunen.

Overige berichten