fbpx

10-stappenplan voor succesvolle herstructurering SLM

INGEZONDEN– De huidige ad-hoc aanpak van het SLM-project in Suriname door directeur Paul de Haan is naar mijn mening niet adequaat en is gedoemd te mislukken.

Dit changemanagement project dient holistisch en systematisch te worden aangepakt om de financiële schade voor Suriname te beperken.

Hieronder volgt mijn 10-stappenplan voor succesvolle aanpak van dit project, dat gebaseerd op mijn managementboek Total Performance Scorecard dat in 2003 in 20 talen wereldwijd was gepubliceerd:

1. De overheid moet een strategische visie op de toekomst van parastatale en semi-parastatale bedrijven in Suriname ontwikkelen, waarbij deze bedrijven (SLM, Telesur, EBS, Staatsolie, Grassalco, Waterleiding) op verantwoorde wijze worden afgestoten naar de particuliere sector.

Sommige van deze bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen (zoals SLM) moeten failliet verklaard worden en kunnen onder een andere brandnaam met een strategische heroriëntatie opnieuw worden opgericht.

2. De president dient deze strategische visie daadkrachtig en eerlijk naar het volk te communiceren en commitment tonen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: De rijken in Suriname worden rijker, de arme mensen steeds armer

3. SLM-Directeur Paul de Haan moet deze visie snel, eerlijk, duidelijk en consequent in de gehele SLM-organisatie uitdragen (niet via brieven en Facebook). Hij moet commitment tonen en het voortouw nemen bij dit changemanagement project.

4. Hij moet duidelijk aan de mensen en de vakbond vertellen waarom de noodzaak tot afslanking bestaat, hoe dit gaat plaatsvinden, wat de consequenties voor de mensen zijn en hun overtuigen van de noodzaak hiervan.

5. Hij moet als luchtvaartdeskundige een strategische heroriëntatie voor de nieuwe SLM definiëren; bijvoorbeeld focussen op alleen regionale routes en de Nederlandse en Amerikaanse routes overlaten aan respectievelijk American Airlines en KLM die het beter en goedkoper kunnen, etc., focussen op cargo en catering, outsourcen van bepaalde services die anderen beter en goedkoper kunnen, partnerships aangaan met regionale vliegmaatschappijen.

6. Hij moet een multidisciplinair projectmanagementteam installeren dat SLM duurzaam gaat afslanken met 70% minder personeel en 30% deskundige integere medewerkers die niet gelieerd zijn aan de politiek die overblijven.

OOK INTERESSANT
Granman Saramaccaners vraagt onmiddelijke vrijlating activist Asawini

7. Aan het 70% personeel dat moet afvloeien moet hij goede perspectieven bieden, zoals support bij het opzetten van een eigen bedrijf, andere baan in het bedrijfsleven en vervroegde pensionering.

Vooral de medewerkers die het moraal en de motivatie van de mensen in de organisatie ongunstig beïnvloeden en „zeven-even mensen“ moeten tot het 70% behoren.

8. Hij moet een duidelijke resultaatverbetering van SLM aan de overgebleven medewerkers in het vooruitzicht stellen en duidelijk aangeven hoe de verandering zal worden gerealiseerd.

9. Hij moet het overgebleven personeel bij de planning en invoering van de verandering betrekken; acceptatie door actieve betrokkenheid van de mensen is van essentieel belang om de verandering succesvol te laten verlopen.

Geef hen “ownership” over de processen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Wel veel US$ dollars voor de SLM beschikbaar maar niet voor aankoop vaccins

10. De nieuwe SLM-organisatie moet efficiënt worden opgezet, op basis van mijn zelforganisatieconcept; met stroomlijning van de bedrijfsprocessen, implementatie van innovaties, cultuurverandering, good governance, IT, TQM, effectieve integere leiders, moderne HRM, training; coaching van het overgebleven personeel en effectieve marketing/sales.

Een zelforganisatie bestaat uit een of meer autonome zelforganiserende teams die elke verantwoordelijk zijn voor hun teamresultaat, zelf formuleren wat van ze wordt verwacht, zelf invulling gegeven aan hoe ze hun resultaten gaan bereiken op basis van hun verantwoordelijkheden en wat ze hiertoe nodig hebben.

Deze teams worden ondersteund door ondersteunende diensten.

Een zelforganiserend team stuurt zichzelf en bepaalt zelf hoe zij doelen realiseren op basis van haar team balanced scorecard en teamvisie.

Succes!

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]