fbpx

10-stappenplan voor duurzame herstructurering EBS

INGEZONDEN-Niet alleen SLM, vooral ook EBS dient snel duurzaam te worden geherstructureerd.

Alle aandacht is momenteel op SLM gevestigd terwijl de grootste ‘njan patu’ EBS al die jaren is geweest.

Waarom heeft de huidige Santokhi-regering helemaal geen haast om EBS duurzaam te herstructureren? Of is dit bedrijf volledig in de greep van Sibilo waardoor herstructurering niet nodig is?

In mijn vorige artikel heb ik aangegeven dat de huidige herstructurering van SLM door de Haan momenteel op ad-hoc basis plaatsvindt en gedoemd is te mislukken.

Dit changemanagement project dient holistisch en systematisch te worden aangepakt om de financiële schade voor Suriname te beperken.

Hiertoe heb ik een 10-stappenplan voor succesvolle aanpak hiervan voorgesteld, dat is gebaseerd op mijn managementboek Total Performance Scorecard dat in 2003 vanuit Amerika in 20 talen wereldwijd was gepubliceerd en was endorsed door de prestigieuze Harvard Business School. Dit stappenplan is ook op EBS van toepassing.

Hieronder de afstemming van mijn plan op EBS:

De overheid moet een strategische visie op de toekomst van parastatale en semi-parastale bedrijven in Suriname ontwikkelen, waarbij deze bedrijven (SLM, Telesur, EBS, Staatsolie, Grassalco en de Waterleiding) op verantwoorde wijze worden afgestoten naar de particuliere sector (privatiseren).

Sommige van deze bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen (zoals SLM) moeten failliet verklaard worden en kunnen onder een andere brandnaam met een strategische heroriëntatie opnieuw worden opgericht.

Maar ook deze huidige overheid gaat dit niet willen doen want deze bedrijven worden gebruikt om grote ‘njan’ te maken en hun kiezers te accommoderen.

President Santokhi dient deze strategische visie daadkrachtig en eerlijk naar het volk te communiceren en commitment tonen.

Echter heeft hij helaas deze visie, daadkracht en charisma niet om dit effectief te doen.

Er moet een deskundige, integere en gepassioneerde changemanager door de president worden aangesteld om de herstructurering effectief te managen.

Deze changemanager moet deze visie snel, eerlijk, duidelijk en consequent in de gehele EBS-organisatie uitdragen. Deze gekwalificeerde changemanager moet nog geboren worden in Suriname. Mogelijk kan Melissa oplossing bieden.

Deze changemanager moet duidelijk aan de mensen en de vakbond vertellen waarom de noodzaak tot afslanking bestaat, hoe dit gaat plaatsvinden, wat de consequenties voor de mensen zijn en hun overtuigen van de noodzaak hiervan.

Hij moet een strategische heroriëntatie voor de nieuwe EBS definiëren; voorbeeld outsourcen van bepaalde activiteiten die anderen beter en goedkoper kunnen, partnerships aangaan, afstoten van bepaalde bedrijfsonderdelen, meer focussen op renewable energy en verduisterde gelden terugvorderen.

BEKIJK OOK
Wroko Afersi is terug en overschrijdt direct grens van 100 duizend kijkers

Hij moet een multidisciplinair projectmanagementteam installeren dat EBS duurzaam gaat afslanken met 70% minder personeel en 30% deskundige integere medewerkers die niet gelieerd zijn aan de politiek die overblijven.

Aan het 70% personeel dat moet afvloeien moet hij goede perspectieven bieden, zoals support bij het opzetten van een eigen bedrijf, andere baan in het bedrijfsleven of vervroegde pensionering.

Vooral de medewerkers die het moraal en de motivatie van de mensen in de organisatie ongunstig beïnvloeden en „zeven-even mensen“ moeten tot het 70% behoren.

Hij moet een duidelijke resultaatverbetering van EBS aan de overgebleven medewerkers in het vooruitzicht stellen en duidelijk aangeven hoe de verandering zal worden gerealiseerd.

Hij moet het overgebleven personeel bij de planning en invoering van de verandering betrekken; acceptatie door actieve betrokkenheid van de mensen is van essentieel belang om de verandering succesvol te laten verlopen.

Geef hen “ownership” over de processen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

De nieuwe EBS-organisatie moet efficiënt worden opgezet, op basis van mijn zelforganisatieconcept; met stroomlijning van de bedrijfsprocessen, implementatie van innovaties, cultuurverandering, good governance, IT, TQM, effectieve integere leiders, moderne HRM, training & coaching van het overgebleven personeel en effectieve marketing/sales.

Een zelforganisatie bestaat uit een of meer autonome zelforganiserende teams die elke verantwoordelijk zijn voor hun teamresultaat, zelf formuleren wat van ze wordt verwacht, zelf invulling gegeven aan hoe ze hun resultaten gaan bereiken op basis van hun verantwoordelijkheden en wat ze hiertoe nodig hebben.

Deze teams worden ondersteund door ondersteunende diensten.

Een zelforganiserend team stuurt zichzelf en bepaalt zelf hoe zij doelen realiseren op basis van haar team balanced scorecard en teamvisie.

De tools en technieken voor de nadere uitwerking van deze 10 stappen en succesvolle implementatie van de change van EBS staan in mijn boeken, maar helaas heeft Suriname geen leescultuur en gaan ze mogelijk ook dit project aan een Hollander overlaten, met alle gevolgen van dien.

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]