fbpx

10% solidariteitsheffing ingaande 1 september

GFC NIEUWS- Ingaande 1 september 2020 zal een 10% solidariteitsheffing wordt geïntroduceerd.
De heffing heeft een tijdelijk karakter en eindigt op 1 januari 2022.
De Raad van Ministers (RvM) heeft vorige week goedgekeurd dat de solidariteitsheffing wordt geïntroduceerd. Deze zal als wet worden ingediend voor behandeling bij De Nationale Assemblee.
In de memorie van toelichting wordt aangevoerd dat vanwege de precaire staat waarin de financiële huishouding van de Staat Suriname nu verkeert het de regering noodzaakt om fiscale maatregelen te treffen om te tekorten met betrekking tot de financiering van het begrotingstekort ter hand te nemen.
Daar de overheid sterk afhankelijk is van inkomsten uit de belastingen om haar lopende uitgaven te dekken, wordt voor een korte duur maatregelen getroffen om de inkomsten te verhogen.
Een van de fiscale maatregelen is om voor de hoogste twee tariefschijven een solidariteitsheffing te introduceren om tijdelijk de hogere inkomensklassen een extra offer te laten brengen, onder het motto dat de breedste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen

BEKIJK OOK
Visserijsector tast nog steeds in het duister over afspraken met Guyana