1 voor 12 zet twaalf vrouwen in de bloemetjes

De stichting 1 Voor 12 heeft twaalf vrouwen in de bloemetjes gezet.

Deze activiteit vond afgelopen vrijdag plaats vanwege de viering van de Dag van de Vrouw.

De dag ging van start met de inzegening van broeder Dalfour. Na kort toegesproken te zijn door de directeur van 1 voor 12 Louis Vismale en de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, mochten de vrouwen hun verrassingen symbolisch in handen nemen.

Vismale zegt dat de vrouwen zijn geselecteerd aan de hand van hun behoefte. De financiële middelen hiervoor zijn gegenereerd door de inzamelingsacties op de vrijdag en zaterdag voor de VCB. Donateurs uit Nederland hebben ook een steentje bijgedragen.

Om de vrouw te tonen hoe belangrijk ze is in onze samenleving, heeft de stichting aan elke aanwezige vrouw een bloem gegeven.

Daarnaast ontvingen de vrouwen huishoudelijke spullen. Zo hebben vier vrouwen een wasmachine gehad, twee kregen een ricecooker, drie een gasfornuis en drie anderen een microwave. tenslotte mocht een van de vrouwen een fiets in ontvangst nemen.

Op deze bijzondere activiteit van de stichting, was ook mevrouw Peiter van Para aanwezig. Deze moeder van drie kinderen, die een beperking heeft, verkeert al geruime tijd in woningnood.

Afgelopen vrijdag kreeg Peiter prachtig nieuws. Met de ondersteuning van donateurs en door tussenkomst van de districtscommissaris van Para, de voorzitter van De Nationale Assemblee en de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken, wordt gestart met de bouw van haar nieuwe woning.

Vismale zegt dat als alles goed verloopt, het huis binnen een maand opgeleverd kan worden.

Overige berichten