fbpx

1 voor 12 wil woningnood helpen verlichten

GFC NIEUWSREDACTIE- Stichting 1 voor 12 wil de regering een helpende hand bieden bij het oplossen van de woningnood in Suriname.

De voorzitter van de stichting, Louis Vismale, heeft gisteren tijdens de overhandiging van de sleutels van de 14e sociale woning aan Roseline Persaud een verzoek gedaan aan de regering om te ondersteunen.

Binnen twee en halve week heeft de stichting een woning gebouwd. Het heeft in totaal SRD 350.000 gekost. Vismale zei dat indien de regering gronden beschikbaar stelt, de stichting de huizen kan opzetten.

Hij benadrukte wel dat de huizen niet gratis verdeeld zullen worden, maar via lokalen banken tegen een zachte aflossing aangeboden zullen worden aan de gemeenschap.

Vismale pleit dat er budget wordt vrijgemaakt voor 1 voor 12 en andere stichtingen die een bijdrage willen en kunnen leveren.

Het was de bedoeling dat vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aanwezig zouden zijn bij overhandiging van de sleutels. Echter heeft de vp op het laatste moment afgezegd.

BEKIJK OOK
Ratificatie UNESCO Verdrag 2005 heeft voordelen voor cultuursector

De financiële middelen voor de bouw komen van donateur Henry van Dalen. Hij heeft ook gezorgd voor de inboedel. Vismale is de donateur dankbaar en bedankte zijn team voor hun inzet. Ook bedankte hij minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken voor het beschikbaar stellen van zand. Volksvertegenwoordiger Ann Sadi bracht een presentje voor Persaud mee. De sprekers hebben haar op het hart gedrukt om zuinig om te gaan met de woning en het te onderhouden.

Persaud woonde in een woning die was opgetrokken van zinkplaten zonder enige plafond. Het gaat in deze om een boedelperceel in een zwampgebied. Op het perceel zijn er nog gezinnen die wonen in een bouwvallige woningen.

Vismale doet een beroep op de gemeenschap om een helpende hand te bieden. Begin volgend jaar gaat de stichting landelijk donatieboxen plaatsen.