1 voor 12 betaalt psychologische begeleiding familie Persaud

GFC NIEUWS- Stichting 1 voor 12 heeft besloten om familie Persaud te helpen.

Op 22 februari werd de 39-jarige Tony Persaud dood gekapt door zijn eigen vader na een woordenwisseling. Persaud laat een vrouw en zeven kinderen achter, die onder zeer erbarmelijke omstandigheden leven.

Louis Vismale, directeur van stichting 1 voor 12, voelde zich daarom geroepen om een helpende hand te bieden. Uit eigen middelen en door tussenkomst van donateurs ontvangt de familie psychische begeleiding van psycholoog Marguary Rattan-Tewarie.

Opmerkelijk volgens de psycholoog is dat de moeder de meeste trauma-gerelateerde kenmerken vertoont.

Aangezien de moeder de zorg van het gezin alleen op haar schouder draagt, zal de psycholoog eerst de moeder helpen om te herstellen. Rattan-Tewarie gelooft dat als het goed gaat met de moeder, het ook goed zal gaan met de kinderen. Dit baseert zij op het feit dat kinderen reageren op de toestand van hun ouders.

Ook zegt ze dat de moeder beter zorg voor haar kinderen zal kunnen dragen, wanneer ze weet hoe om te gaan met deze trauma. In de tussentijd zal ze ook aan de kinderen strategieën en adviezen geven hoe zij met hun emoties kunnen omgaan.

Vismale is blij dat hij een psycholoog bereid heeft gevonden om dit werk op zich te nemen. Hij laat weten dat Rattan-Tewarie zeker voor de komende twee maanden bezig zal zijn met de begeleiding van dit gezin.

Hij laat ook weten dat de stichting opzoek is naar een huurhuis tussen SRD 1000 en SRD 1500 om dit gezin een beter onderkomen te geven. De stichting zal maandelijks met behulp van donateurs het huurgeld betalen, laat Vismale weten.

De directeur van 1 voor 12 wilt veel meer doen voor mensen in nood. Tot nu toe doet hij dat door eigen middelen en middelen verkregen uit donaties. Vismale zegt dat de stichting geen subsidie krijgt. Als dat volgens hem wel het geval was, zou de stichting in staat zijn om meer mensen te helpen met traumatische ervaringen en die niet zelf de begeleiding kunnen betalen.

Overige berichten