fbpx

1.200 mensen leven op hiv-medicatie

Zeker 1.200 mensen in Suriname leven op hiv-medicatie. Doordat zij zich hebben laten testen, is hun status bekend en kunnen zij nu, dankzij de medicijnen, door leven.

Met behulp van het Country Coordinating Mechanism (CCM) Suriname is er sinds 2002 reeds 9 miljoen US dollar besteed aan hiv bestrijding in Suriname. Deze projecten hebben het onder andere mogelijk gemaakt dat HIV medicatie nu vrij beschikbaar is.

Waar het CCM Suriname tegen aankijkt is dat mensen met hiv in Suriname helaas nog steeds worden gediscrimineerd in familiesfeer, vriendenkring en op het werk. Dit is één van de factoren waarom het aantal mensen dat gaat testen nog steeds relatief laag is.

Dit betekent dat niet iedereen weet of zij drager is van het virus. Om hierin verandering te brengen, werken het CCM Suriname en het ministerie Volksgezondheid samen aan het creëren van laagdrempelige locaties waar men zich kan laten testen op het virus. Naast testen is er op deze locaties ook informatie te vinden over hiv/aids en wordt er begeleiding geboden.

CCM Suriname heeft september 2015 goedkeuring gekregen van The Global Fund voor een TB/hiv project van 4.2 miljoen US dollar. Dit project zal in januari van start gaan en drie jaar duren. Het project zal, net als voorgaande jaren, worden uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid.

Op Wereld Aids Dag, morgen, staat de hele wereld stil bij het feit dat er nog steeds hiv/aids is. CCM Suriname vindt dat er goede vooruitgang is geboekt bij de bestrijding van deze ziekte. Gesteld wordt dat door de lessen die zijn geleerd men beter in staat is efficiënter en effectiever programma’s te implementeren.

Om dit succes door te zetten, is er meer aandacht nodig voor de hiv/aids problematiek. Er zijn wereldwijd afspraken gemaakt om in 2030 het einde van de epidemie te realiseren. Eén van de belangrijkste aandachtspunten in Suriname is dat een ieder op de hoogte moet zijn van zijn hiv-status. Dit betekent dat elke burger zich moet laten testen op hiv om te weten of zij drager is van het virus.

Met de start van het nieuw project op 1 januari 2016 doen CCM Suriname en het ministerie een stap dichterbij een aids-vrij Suriname 2030. CCM Suriname wil in het kader van Wereld Aids Dag een oproep doen aan de Surinaamse samenleving om zich te laten testen.

Voorzitter van het CCM Suriname Lakradj Khedoe: “CCM Suriname investeert in de toekomst van Suriname en elke burger dient investeren in zijn eigen gezondheid als een belangrijke investering te zien die zeker een goed rendement, een gezond leven, zal opleveren.”

Naar meer berichten...