Home » Binnenland » Ingezonden: Een nieuwe start op Moederdag

Ingezonden: Een nieuwe start op Moederdag


 GRATIS UITGEBREIDE ZWEEDSE MASSAGES!
 Gratis Zweedse gezondheidsmassages in combinatie met Hotstone therapie!
 Zeer effectief bij stress & pijnklachten!
Klik hier voor meer informatie.

Ook dit jaar staan wij stil bij Moederdag, een dag waarop moeder in de watten gelegd wordt door de overige gezinsleden. Wij zien dit als  vanzelfsprekendheid, maar dit is lang niet zo in alle gezinnen.
Wij vragen speciale aandacht voor de gezinnen die met elkaar in onmin leven.

Gezinnen die door ruzie en spanningen uit elkaar gerukt zijn en waar gezinsleden boos op elkaar zijn. Ondanks de hechte band die er ooit was, hebben gezinsleden nu besloten om geen contact meer met elkaar te hebben. Een moeder die hierdoor erg verdrietig is en die niet in staat is  de ontstane breuk  tussen kinderen te lijmen, omdat elk kind zijn poot stijf houdt , hun trots niet op zij kunnen zetten of nog erg gekwetst  zijn.In zulke gevallen is moeder dood ongelukkig en is de harmonie binnen het gezin verstoord.

Een moeder wil in de meeste gevallen het beste voor al haar kinderen. In het leven maken moeders ook fouten omdat zij ook mensen zijn. Soms zijn de fouten klein, soms groot en is er meer tijd nodig om er over heen te komen.
Kinderen die nu volwassen zijn geworden gaan hun jeugd overdenken, wegen de handelswijze van de ouders af, oordelen daarover en nemen nu als volwassene een standpunt in, omdat zij van mening zijn dat zij een betere behandeling van moeder of vader hadden kunnen krijgen.

Op deze bijzondere Moederdag roepen wij alle kinderen die zichzelf hierin herkennen op om zich met hun moeder en overige broers en zusters te verzoenen. Fouten die gemaakt zijn, kunnen niet meer hersteld worden, maar wat wij wel kunnen doen, is elkaar vergeven. Vergeef je moeder, vergeef je broer of zus en werk eraan mee dat de harmonie in het gezin terugkomt.
Vergeving is de grootste bron van genezing voor de mens en voor reiniging van onze emotionele huishouding.

Als wij gevoelens van boosheid, wrok, wraak, pijn, jaloezie en alle soortgelijke gevoelens van ons hart weg kunnen halen, hef je als mens een blokkade op, waardoor je zonder emotionele ballast verder kunt met je leven.

Vanuit dit gegeven is het belangrijk om positief in het leven te staan, jezelf te bevrijden van alle negatieve energie en een punt achter alle nare gebeurtenissen in je leven te zetten. Dit kan alleen door gebeurtenissen uit te praten, een plek te geven en verder te gaan. Wij leven dan meer in het hier en nu en laten het achterwege om telkens achterom te kijken en zo het verleden actief houden.
Het leven duurt niet eeuwig. Benut nu de tijd, nu het nog kan om je dierbaren te omarmen. Dan is er nog iets dat ons erg in de weg staat om een stap naar elkaar toe te zetten. Onze trots. Onze trots houdt ons tegen de eerste stap te zetten naar verzoening. Als je in harmonie bent met je zelf maakt het niet uit of jij de eerste stap zet. Het geeft juist de vrede aan die je uitstraalt, de kracht in jouw positieve houding en dat je voor verzoening kiest. Dat siert je als mens, jij werkt aan de innerlijke vrede die je nodig hebt om een evenwichtige emotionele huishouding te hebben. Hierdoor kan je goed functioneren.

Geef dus niet op, ook al krijg je een afwijzing van een familie lid, omdat hij/zij misschien nog niet zo ver is om te praten. Laten wij ook alle verwijten die in de loop der tijden naar elkaar toe gemaakt zijn achterwege laten. Het geroddel over elkaar helpt niet om af te komen van de negatieve energie die wij zelf creëren.
En aan moeder zeggen wij het volgende. Blijft u van al uw kinderen evenveel houden. Niet alle kinderen zijn hetzelfde, maar accepteer allemaal zoals ze zijn. Blijft u ze niet met elkaar vergelijken, want hebben ze niet allemaal een andere naam? Daarom zijn ze allemaal ook anders, omdat het verschillende mensen zijn.

Geef ook elk kind een gelijke behandeling en trek de ene niet voor op de andere. Dit zet kwaad bloed. Ook Jezus behandelde elk mens gelijk. Laten wij dus Jezus als voorbeeld nemen en ernaar streven om geen onderscheid des persoon te maken.
Aan alle moeders wensen wij een fijne Moederdag toe. Koester de fijne gedachten die u hebt en wees dankbaar dat u er ook dit jaar mag zijn met Gods genade. Hebt u nog iets goed te maken, dan is het nu tijd om op te staan en in actie te komen.
Vraag God u te ondersteunen in dit proces, handel in alle positiviteit en blijf volharden in het geloof dat het goed komt op Zijn tijd.
Peggy Anijs

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.
KLIK HIER VOOR OVERIGE BERICHTEN

VOELT U ZICH NIET LEKKER? KLIK HIER!