gfc standard featured image

Regering wil goede medische zorg voor de bevolking

Vp Ameerali

door Robin Rosario

PARAMARIBO – Het streven van deze regering is dat elke Surinamer voorzien wordt van goede medische zorg. Woorden van vicepresident Robert Ameerali tijdens het Tripartiet Overleg (TO) het afgelopen weekend. Te beginnen bij allen die ouder zijn dan 60 jaar en voor kinderen en jongeren van 0-16 jaar.

Er zal ook een algemeen pensioenfonds komen voor elke Surinaamse inwoner. Dit alles als voorloper van de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV). Voorzitter Errol Snijders van De Moederbond die namens zijn organisatie deelneemt aan het TO kan zich terugvinden in het argument van de consultant die door de regering was aangetrokken dat er bepaalde wijzigingen en aanpassingen moeten plaatsvinden in het voorstel.

Vele aspecten moeten in ogenschouw genomen worden. Ameerali benadrukt dat de regering vastbesloten is het Sociaal Stelsel uit te voeren. Er zijn nog enkele zaken die in orde gemaakt moeten worden, voordat de conceptwet ingediend kan worden. De vicepresident verwacht wel dat bepaalde wetten ingaande januari 2014 zullen ingaan.